Συμβιβαστική λύση αναζητά η κυβέρνηση για την κατάργηση των πρόωρων συντάξεων κάνοντας αντιπροτάσεις στους δανειστές για το διάστημα της μεταβατικότητας.

Παράλληλα, μία νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας αλλάζει τον χρόνο παρακράτησης των νέων εισφορών υγείας που θα μείωναν τις συντάξεις.

Έτσι σε τρεις δόσεις θα γίνουν τελικά οι αυξήσεις στις κρατήσεις των συντάξεων, 2% στις κύριες, 6% στις επικουρικές.

Στις συντάξεις του Σεπτεμβρίου θα υπάρχει μόνο η κανονική (για τον μήνα αυτό) μείωση ενώ η αναδρομική μείωση θα επιμερισθεί στις συντάξεις Οκ��ωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.

Για τους πιο καχύποπτους πάντως αυτό ίσως να σχετίζεται και με το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών…