Το μοντέλο διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων μελετούν από κοινού κυβέρνηση και δανειστές, με τις δυο πλευρές να επιδιώκουν μια ριζική λύση, η οποία θα περιλαμβάνει και την δημιουργία μιας «κακής» τράπεζας στην οποία θα μεταφερθούν πολλά από τα επισφαλή δάνεια.

Ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης παρουσίασε στους εκπροσώπους των δανειστών την ελληνική πρόταση για τα κόκκινα δάνεια καθώς μετά την επιβολή των capital controls αγγίζουν το εξωφρενικό ποσό των 100 δισ. ευρώ.

Στις λύσεις που προτάθηκαν φαίνεται πως γόνιμο έδαφος βρίσκει η δημιουργία της -λεγόμενης- bad bank (της «κακής» τράπεζας δηλαδή), στην οποία θα μεταφερθούν κόκκινα δάνεια όλων των κατηγοριών ύψους 30 δισ. ευρώ. Στη συνέχεια ο φορέας διαχείρισης της κακής τράπεζας θα μπορεί να ��α πουλάει σε ξένα ή εγχώρια κεφάλαια.

Επίσης το κυβερνητικό επιτελείο εξετάζει την μείωση του χρόνου εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων νοικοκυριών για διαγραφή χρεών. Εκτιμάται ότι 170.000 δανειολήπτες έχουν προσφύγει στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη με τις ημερομηνίες εκδίκασης να φτάνουν ακόμη και τα 15 χρόνια. Σκοπός είναι να μειωθεί στα 3 χρόνια.

Αναφορά γίνεται και στις εύλογες δαπάνες διαβίωσης των δανειοληπτών. Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών η μέση μηνια��α δαπάνη για ένα νοικοκυριό που θα μπαίνει σε ρύθμιση είναι γύρω στα 1100 ευρώ. Δηλαδή το δάνειο θα ρυθμίζεται ώστε το ποσό αυτό να μένει διαθέσιμο για την κάλυψη των ζωτικών αναγκών.