​Ανάσα αναμένεται να πάρουν οι επιχειρήσεις στη χώρα μας, καθώς με νέα ΠΝΠ αυξάνεται το ημερήσιο όριο συναλλαγών στο εξωτερικό από τις 100.000 ευρώ στις 150.000.

Επίσης, το σωρευτικό όριο ανά τράπεζα αυξάνεται από 3,4 εκατ. ευρώ σε 5 εκατ. ευρώ. Το όριο αυτό ορίζεται για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, ενώ για τις υπόλοιπες το αντίστοιχο όριο καθορίζεται αναλογικά.