Σαρώνει η φτώχεια στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ η οποία διαβιβάστηκε στον πρωθυπουργό, τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας και τους αρχηγούς των κομμάτων.

Όπως αναφέρει η ΓΣΕΕ, υπό το βάρος των πολιτικών λιτότητας η αγορά εργασίας απορυθμίστηκε και η κοινωνία φτωχοποιήθηκε.

Με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύει η εφημερίδα «Εθνος», ο φτωχός πληθυσμός στην Ελλάδα υπερδιπλασιάστηκε τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 4 στους 10 κατοίκους της χώρας να έχουν διαθέσιμο εισόδημα μικρότερο του αντίστοιχου ορίου φτώχειας του 2009.

Το ποσοστό απόλυτης φτώχειας των μισθωτών πλήρους απασχόλησης το 2009 ανερχόταν στο 7,6%, ενώ το 2012 στο 19,7%. Για τους αυτοαπασχολούμενους πλήρους απασχόλησης το ίδιο ποσοστό υπολογιζόταν το 2009 στο 23,5%, ενώ το 2012 είχε αυξηθεί στο 37,4%.

Σε πολύ χειρότερη θέση βρίσκονται οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης για τους οποίους το ποσοστό απόλυτης φτώχειας από 30,1% το 2009 αυξήθηκε σε 51,7% το 2012. Το ποσοστό αυξήθηκε σημαντικά από περίπου 6% το 2009 στο 10% το 2014.

Οι κλαδικές εθνικές ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις εργασίας μειώθηκαν από 65 το 2010 σε 14 το 2014, οι οποίες προέβλεπαν στην μεγάλη τους πλειοψηφία μείωση αποδοχών από 10-40%.

Η μείωση της αγοραστικής δύναμης του πραγματικού κατώτατου μισθού την περίοδο 2010 -2014 ήταν περίπου 25%, ενώ για τους νέους κάτω των 25 ετών έφτασε στο 34,5%.