Σε υπέρ το δέον αρκετά υπολογίζει ο Fitch τα 25 δισ. ευρώ που έχουν προβλεφθεί για τις ελληνικές τράπεζες στο τρίτο πακέτο βοήθειας.

Όπως εκτιμά ο διεθνής οίκος αξιολόγησης, οι νέες κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών θα ανέλθουν σε 15,9 δισ. ευρώ και μάλιστα υπό τις πλέον ακραίες συνθήκες.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι αποτελεί αστάθμητο παράγοντα ο –λεγόμενος- αναβαλλόμενος φόρος ο οποίος αντιπροσωπεύει περίπου το 45% του μετοχικού κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ο διάλογος σε ολόκληρη την ΕΕ.