Μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου παρατείνεται η προθεσμία πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του β’ εξαμήνου 2014 του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ.
Όπ��ς ανακοίνωσε η διοίκηση του Οργανισμού, οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε οποιοδήποτε κατάστημα Τράπεζας ή μέσω ΕΛΤΑ, με την ειδική ειδοποίηση που έχει ήδη αποσταλεί στους ασφαλισμένους, χωρίς καμία επιβάρυνση.
Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνεται και η προθεσμία πληρωμής των δόσεων, μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, χωρίς καμία επιβάρυνση για τους ασφαλισμένους που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση.