​Δύο διαφορετικές ημερομηνίες θα ισχύσουν για την πληρωμή της πρώτης δόσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, ειδικά για το φορολογικό έτος 2014, η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης φόρου εισοδήματος παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου και αφορά σε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, που υποβάλλονται από τις 19 Ιουλίου και έπειτα.

Η πρώτη δόση για δηλώσεις που έχουν υποβληθεί έως τις 18 Ιουλίου καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2015.