Τον διπλασιασμό της μέσης διάρκειας των δανείων διάσωσης της Ελλάδας από την ευρωζώνη, από τα 30 χρόνια -που ισχύει τώρα- στα 60 χρόνια πρότεινει το ΔΝΤ.΄

Σύμφωνα με το Ταμείο, αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει την Ελλάδα ώστε το φορτίο χρέους της να καταστεί περισσότερο διαχειρίσιμο.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει το Dow Jones Newswires, η Γερμανία είναι αντίθετη με την παράταση της μέσης διάρκειας των δανείων διάσωσης της Ελλάδας στα 60 χρόνια.