Σε «Caa3» από «Caa2» προηγουμένως, υποβάθμισε την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας ο οίκος Moody’s.

Ο αμερικανικός οίκος εκτιμά πως η χώρα θα χρεοκοπήσει δίχως τη στήριξη των δανειστών και τονίζει πως υπάρχουν «σημαντικές δυσκολίες στην επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης συμφωνίας για τη χώρα».

Σημειώνεται ότι για την Moody’s, χρεοκοπία υφίσταται μόνο εφόσον δεν αποπληρωθεί ομόλογο που βρίσκεται σε «χέρια» ιδιωτών πιστωτών και τονίζει χαρακτηριστικά: «Για να αποφευχθεί η αθέτηση της πληρωμής του ιδιωτικού χρέους, πρέπει να υπάρξει άμεση συμφωνία με τους πιστωτές του επίσημου τομέα».

Πάντως, ο αμερικανικός οίκος επισημαίνει ότι ακόμη και αν επιτευχθεί συμφωνία, η εφαρμογή της ενέχει αρκετές προκλήσεις λόγω κοινωνικών και πολιτικών αναταραχών.