Για την επόμενη εβδομάδα, μετά το δημοψήφισμα, κρατά τις κρίσιμες αποφάσεις η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το ΔΣ της οποίας κράτησε αμετάβλητο το καθεστώς των ενεχύρων και δεν προχώρησε σε κούρεμα, διατηρώντας αμετάβλητο τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας, ELA.
Η ΕΚΤ παραμένει έτοιμη να επανεξετάσει την κατάσταση όποτε κριθεί αναγκαίο.
Η σημερινή απόφαση της ΕΚΤ αναμένεται να οξύνει το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες ακόμη και μετά την επιβολή περιορισμών στην ανάληψη μετρητών.