​«Τα διυλιστήρια της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και των ΕΛΠΕ λειτουργούν κανονικά, έχουν εξασφαλισμένα αποθέματα με αργό πετρέλαιο και τροφοδοτούν κανονικά την αγορά», αναφέρει ανακοίνωση των δύο εταιρειών.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι οι πωλήσεις από τα διυλιστήρια στις εταιρείες, από τις εταιρείες στα πρατήρια και από εκεί στον τελικό καταναλωτή γίνονται ομαλά και δεν υπάρχουν πλέον ουρές.