​«Βροχή» πέφτουν οι αρνητικές ειδήσεις για την χώρα μας. Πριν καλά καλά προλάβουμε να συνειδητοποιήσουμε την υποβάθμιση της «Standard&Poor’s» και ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε τις τέσσερις συστημικές τράπεζες σε καθεστώς «περιορισμένης χρεοκοπίας» (restricted default).

Πιο συγκεκριμένα, ο οίκος Fitch υποβάθμισε την μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών (Εθνική Τράπεζα, Τρ. Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank) σε καθεστώς «περιορισμένης χρεοκοπίας» από «CCC» προηγουμένως.

Η υποβάθμιση της αξιολόγησης των ελληνικών τραπεζών αντανακλά την απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλλει περιορισμούς στην κίνηση των τραπεζικών κεφαλαίων (capital controls), προκειμένου να περιοριστούν οι εκροές καταθέσεων.

Πλέον, εξηγεί η Fitch, ο πιστωτικός κίνδυνος είναι αρκετά υψηλός, λόγω της αδύναμης ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού (assets).