​Στα ίδια επίπεδα διατήρησε τον ELA προς τις ελληνικές τράπεζες η ΕΚΤ σύμφωνα με το Bloomberg.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε σήμερα στην συνεδρίασή της να διατηρήσει αμετάβλητο το όριο του έκτακτου μηχανισμού παροχής ρευστότητας προς τις ελληνικές τράπεζες, ενώ ανακοίνωσε ότι οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες σημείωσαν ιστορικό χαμηλό 11 ετών.