Την εκτίμηση ότι η ευρωζώνη μπορεί πλέον να διαχειριστεί τους κινδύνους και τις συνέπειες από την ελληνική κρίση και την «αβεβαιότητα που περιβάλει την Ελλάδα» εκφράζει το ΔΝΤ στην ετήσια έκθεσή του για την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη νομισματική ένωση.

Όπως αναφέρει το Ταμείο, ο άμεσος κίνδυνος επέκτασης της κρίσης «έχει μειωθεί πολύ» χάρη στους διάφορους μηχανισμούς που τέθηκαν σε ισχύ από τους Ευρωπαίους για την αντιμετώπιση της κρίσης: την πολιτική ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ αλλά και τα “τείχη προστασίας” που δημιούργησαν οι Βρυξέλλες.

«Οι κίνδυνοι που συνδέονται με την ελληνική κρίση είναι διαχειρίσιμοι εφόσον ληφθούν μέτρα συντονισμένα με στόχο να επιταχυνθεί και να ενισχυθεί η ολοκλήρωση της νομισματικής ένωσης και να καταστεί πιο ανθεκτική» τονίζει στην έκθεση του ΔΝΤ.

Ωστόσο, το Ταμείο προσθέτει ότι πρέπει να γίνει «μια συλλογική προσπάθεια με στόχο την κατοχύρωση της ανάκαμψης» στην ευρωζώνη.

Δείτε ολόκληρη την έκθεση ΕΔΩ.