​Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ευθύνης, που περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό της Σχέδιο για το 2015, προβλέπει την υλοποίηση του νόμου για τον… εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων.

Ειδικότερα, προβλέπεται η συστηματική διενέργεια διασταυρώσεων τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο, είτε μετά από την ανάληψη πρωτοβουλίας από την ίδια τη ΓΓΔΕ, είτε μετά από αίτημα του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων. Τα ανασφάλιστα οχήματα θα εντοπίζονται, μέσω ηλεκτρονικής διασταύρωσης:

α)των αρχείων των κυκλοφορούντων οχημάτων, που διαθέτει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων,

β)των ασφαλισμένων οχημάτων, όπως καταγράφονται στο Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων,

γ)καθώς και των αρχείων άλλων υπηρεσιών.

Υπολογ��ζεται σήμερα ότι κυκλοφορούν πάνω από 1.000.000 ανασφάλιστα οχήματα, κάτι που στην πράξη σημαίνει ότι περίπου 92.000 ανασφάλιστα οχήματα εμπλέκονται κάθε χρόνο σε ατυχήματα στη χώρα μας. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο αν σκεφτούμε ότι στην Ελλάδα ο αριθμός ατυχημάτων είναι πολύ μεγαλύτερος από τον μέσο όρο των υπολοίπων χωρών της ΕΕ.

Μιλώντας, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για το παραπάνω πρόβλημα, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, επεσήμανε το σημαντικό έργο της αστυνομίας στον εντοπισμό των ανασφάλιστων αυτοκινήτων, μέσω των επιτόπιων ελέγχων, που πραγματοποιεί στους δρόμους.