Την σημαντική αύξηση του ποσού του έκτακτου μηχανισμού παροχής ρευστότητας (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες κατά 2,3 δισ. ευρώ ενέκρινε το ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Πλέον, το συνολικό ποσό του ELA ανέρχεται από στα 83 δισ. ευρώ από τα 80,7 δισ. ευρώ προηγουμένως.