Το ποσό των 2,925 δισ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο από δημοπρασία εντόκων γραμματίων 3μηνης και 6μηνης διάρκειας, με το επιτόκιο μάλιστα να παραμένει σταθερό παρά την πολιτική αβεβαιότητα.

Ειδικότερα, ο ΟΔΔΗΧ άντλησε 1,3 δισ. ευρώ από το 3μηνα έντοκα με επιτόκιο 2,70% και 1,625 δισ. ευρώ από τα 6μηνα με επιτόκιο 2,97%.