​Την αρνητική εξέλιξη του οικονομικού κλίματος της Ελλάδας κατά τον μήνα Μάιο, εμφάνισε η έρευνα, που διεξήγαγε το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών, ΙΟΒΕ.

Συγκεκριμένα, βάσει της έρευνας εμφανίζεται εκ νέου επιδείνωση του δείκτη οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα, ο οποίος διαμορφώθηκε στις 91,4 μονάδες (από 92,7 μονάδες).

Αυτή η νέα αρνητική εξέλιξη, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, είναι αποτέλεσμα της έντονης επιδείνωσης των επιχειρηματικών προσδοκιών, κυρίως στις υπηρεσίες και τις κατασκευές, αλλά και της νέας υποχώρησης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.