​Το ποσό των 14.800.606 ευρώ από έναν και μόνο φορολογούμενο εισέπραξε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με τη διεκπεραίωση φορολογικής υπόθεσης παλαιότερων ετών που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συντονισμένη ενέργεια των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών της ΓΓΔΕ, υπό την επίβλεψη της Φορολογικής Περιφέρειας Πειραιά, βοήθησε στην διεκπεραίωση της παραπάνω υπόθεσης .

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στα πλαίσια της επίτευξης των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου που έχει εκπονήσει, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, θα συνεχίσει να εστιάζει σε σημαντικές υποθέσεις που εκκρεμούν εδώ και χρόνια και μπορούν να αποφέρουν σημαντικά έσοδα στα Δημόσια Ταμεία την κρίσιμη δημοσιονομικά περίοδο που διανύει η χώρα μας.