Στο διαδίκτυο για δημόσια διαβούλευση αναρτήθηκε το νομοσχέδιο για την εθελοντική αποκάλυψη καταθέσεων του εξωτερικού.

Μεταξύ άλλων, προβλέπει καταβολή φόρου 15% για τις καταθέσεις που βρίσκονται στις τράπεζες του εξωτερικού καθώς και δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικής ή αρχικής δήλωσης έως 31 Ιουλίου για την αποκάλυψη εισοδημάτων που δεν είχαν δηλωθεί έως 31/12/2014 και την καταβολή αυτοτελούς φόρου 30% χωρίς πρόσθετους φόρους και πρόστιμα.

Οι καταθέσεις του εξωτερικού θα νομιμοποιούνται και οι υποθέσεις για τα αδήλωτα εισοδήματα του εσωτερικού θα περαιώνονται σύμφωνα με τη ρύθμιση.