Σε διευκρινίσεις σχετικά με την απόφαση μεταφοράς 1039 λογαριασμών δημόσιων φορέων σε ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος έδωσε ο Δημήτρης Μάρδας.
Όπως τονίζει ο αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ, πρόκειται για τραπεζικούς λογαριασμούς που παρουσιάζουν στις 15/03/2015 υπόλοιπο από 0,00 έως 99,99 ευρώ και μέσο ετήσιο χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2014 ίσο ή μικρότερο των 99,99 ευρώ.
Δηλαδή, εξηγεί ο κ. Μάρδας, πρόκειται στην ουσία για αδρανείς λογαριασμούς που στο σύνολο τους (για τους 1039 φορείς) δεν ξεπερνούν το 1 εκ. ευρώ.
Επίσης, τονίζεται ότι η απόφαση αφορά λογαριασμούς με ημερομηνία τελευταίας κίνησης μέχρι και την 31/12/2009.
Τέλος, επισημαίνεται ότι αντίστοιχες αποφάσεις έχουν εκδοθεί στο παρελθόν για περίπου άλλους 2.000 φορείς του Δημοσίου.