Περίπου το 1/3 των εισπράξεων ΦΠΑ στην Ελλάδα χάνεται, σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ.

Η μελέτη, η οποία αφορά την περίοδο 2000-2011, τονίζει ότι καταλήγει... άφαντο το 30% των εισπράξεων του φόρου, επίδοση η οποία είναι η Τρίτη υψηλότερη στην ΕΕ.

«Η υψηλή υστέρηση στις εισπράξεις ΦΠΑ καταδεικνύει τις δυνατότητες σημαντικής αύξησης των φορολογικών εσόδων από μεγαλύτερη εισπραξιμότητά του» τονίζει το ΙΟΒΕ, το οποίο υπογραμμίζει ότι η αποδοτικότητα του ΦΠΑ σε όρους εσόδων εξαρτάται από τον έλεγχο που υπάρχει στο τελικό στάδιο εφαρμογής του, δηλαδή στη λιανική αγορά.

Σύμφωνα, πάντως, με μελέτη της Κομισιόν, η έκταση της φοροδιαφυγής ΦΠΑ σε μια χώρα αποτελεί συνάρτηση -μεταξύ άλλων- του ύψους του κύριου συντελεστή και του ποσοστού ανεργίας.