Σε «CCC» από «Β» με αρνητικό trend υποβάθμισε την Ελλάδα η DBRS.

Όπως αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης, η υποβάθμιση αντανακλά την περαιτέρω αύξηση της αβεβαιότητας σχετικά με το αν η Ελλάδα και οι δανειστές της θα καταλήξουν σε συμφωνία σε ένα πρόγραμμα που θα αποκαταστήσει την μακροοικονομική σταθερότητα και θα βελτιώσει την ρευστότητα της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, χωρίς μία συμφωνία «οι πηγές χρηματοδότησης φαίνεται να μην επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών στο ορατό μέλλον».

Τέλος, η DBRS εκτιμά πως ένα νέο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα μπορεί να είναι αναγκαίο για την αποκατάσταση της μακροοικονομικής σταθερότητας.