Ταμειακό έλλειμμα 1,490 δισ. ευρώ παρουσίασε η κεντρική διοίκηση την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2015, έναντι ελλείμματος 1,271 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, τα έσοδα σημείωσαν μείωση και διαμορφώθηκαν στα 13,47 δισ. ευρώ, έναντι 14,44 δισ. ευρώ πέρυσι. Τα έξοδα, από την άλλη, διαμορφώθηκαν σε 15,136 δισ. ευρώ από 16,245 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2014.

Όσ��ν αφορά τον κρατικό προϋπολογισμό, εμφανίζει πρωτογενές πλεόνασμα 1,054 δισ. ευρώ στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου, σημειώνοντας μικρή μείωση κατά 280 εκ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι.