Το ποσό του 1,138 δισ. ευρώ άντλησε το ελληνικό Δημόσιο στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας.

Το αρχικώς δημοπρατούμενο ποσό ήταν τα 875 εκ. ευρώ, το οποίο υπερκαλύφθηκε 1,3 φορές και το συνολικό ύψος των προσφορών ανήλθε στα 1,138 δισ. ευρώ.

Το επιτόκιο παρέμεινε σταθερό στο 2,7% όπως και στην προηγούμενη δημοπρασία του Απριλίου.