Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η τηλεδιάσκεψη της ΕΚΤ που είχε αρχίσει στις 15.30 και η οποία ενέκρινε την παροχή επιπλέον 1,1 δις ευρώ μέσω του μηχανισμού ELA στην Τράπεζα της Ελλάδος για τις εμπορικές συστημικές τράπεζες.

Παραμένει ως έχει και το σύστημα των ενεχύρων ομολόγων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ποσό πλέον έχει ανέλθει στα 80 δις ευρώ από τα 78,9 δις που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, με το περιθώριο ρευστότητας να είναι στα 3,5 δις ευρώ πλέον από τα 3 δις ευρώ που ήταν μέχρι τώρα.