Στην έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου ύψους 875 εκ. ευρώ θα προχωρήσει σήμερα το υπουργείο Οικονομικών.

Η ημερομηνία διακανονισμού θα είναι η Παρασκευή, ενώ δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη δημοπρασία (8 Απριλίου) το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 2,97%.