Ανησυχία στον επιχειρηματικό κόσμο για την διαπραγμάτευση καταγράφει η έρευνα «Η εικόνα των επιχειρήσεων για την ελληνική οικονομία και τη διαπραγμάτευση» που πραγματοποιήθηκε από την Pollfish για λογαριασμό του businessnews.gr.

Πάντως η πλειονότητα των ανθρώπων των ελληνικών επιχειρήσεων θεωρεί (επιχειρηματίες και υψηλόβαθμα στελέχη) ότι θα ολοκληρωθεί με συμφωνία η διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τους εταίρους-δανειστές, αν και επίσης οι περισσότεροι εξ αυτών δεν δείχνουν να συμφωνούν με τους έως τώρα χειρισμούς της κυβέρνησης.

Αναλυτικότερα, από την έρευνα προκύπτει ότι το 63,08% των στελεχών επιχειρήσεων που συμμετείχαν, θεωρεί πως η διαπραγμάτευση θα ολοκληρωθεί με συμφωνία, ενώ την ίδια ώρα το 61,54% δηλώνει πως δεν συμφωνεί με τους έως τώρα χειρισμούς της κυβέρνησης.

graf1.jpgΤο μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρηματικών στελεχών θεωρεί πως η κατάσταση στην αγορά θα είναι καλύτερη σε περίπτωση συμφωνίας όσον αφορά τη διαπραγμάτευση (83,07%). Βέβαια, μόνο το 26,92% θεωρεί πως αυτό θα γίνει άμεσα, ενώ το 56,15% εκτιμά πως κάτι τέτοιο θα συμβεί σε βάθος χρόνου. Επίσης, υπάρχει και ποσοστό 9,23% που δηλώνει πως ακόμη και σε περίπτωση ολοκλήρωσης της διαπραγμάτευσης με συμφωνία δεν θα υπάρξει βελτίωση στην αγορά.

Στην περίπτωση που δεν υπάρξει άμεσα συμφωνία, 9 στους 10 συμμετέχοντες (89,23%) θεωρούν πως η εικόνα στην αγορά θα είναι ιδιαίτερα αρνητική (63,08%) και αρνητική (26,15%) ενώ ποσοστό 8,46% δηλώνει πως η κατάσταση θα είναι αμετάβλητη. Φυσικά κανείς δεν δηλώνει πως μια τέτοια εξέλιξη θα έχει κάποια -οιαδήποτε- θετική χροιά.

graf7.jpg

H συντριπτική πλειονότητα (88,46%) των ανθρώπων των επιχειρήσεων θεωρεί πως η χώρα πρέπει να παραμείνει στο ευρώ, αλλά υπάρχει και ένα μικρό μεν, όχι αμελητέο, όμως, ��οσοστό (9,23%) που «ψηφίζει» επιστροφή στη δραχμή.

graf10.jpg


Πολύ μεγάλο ποσοστό (86,15%), πάντως, εκτιμά πως οι συνθήκες στην αγορά σε περίπτωση GREXIT θα είναι «ιδιαίτερα αρνητικές» (66,15%) και «αρνητικές» (20,00%). Το 3,85% θεωρεί πως η κατάσταση θα παραμείνει αμετάβλητη και 3,08% πως η εικόνα θα είναι θετική. Επίσης, υπάρχει ένα 6,15%, που δεν μπορεί να προχωρήσει σε κάποια εκτίμηση γι’ αυτή την περίπτωση.

Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις που παρουσιάζεται να προωθεί η ελληνική κυβέρνηση και να αποτελούν τη βάση της διαπραγμάτευσης με τους εταίρους, η εξαγγελλόμενη καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στα καύσιμα, στον καπ��ό και στο αλκοόλ τυγχάνει της μεγαλύτερης αποδοχής από το χώρο των επιχειρήσεων (88,46%), ενώ επίσης εξαιρετικά θετικά υποδέχονται τα στελέχη τις εξαγγελίες για καταπολέμηση απάτης από τον ΦΠΑ(83,08%) την καταπολέμηση φοροδιαφυγής ελεύθερων επαγγελματιών (75,38%), τον έλεγχο στα εμβάσματα και στις οff shore εταιρείες (70,00%) καθώς και την πρόνοια για ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία (64,62%). Αντιθέτως, μικρό ποσοστό (7,69%) δηλώνει πως συμφωνεί με τη χρήση των αποθεματικών.

graf6.jpg


Για τα αποτελέσματα που θα έχουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις, η καταπολέμηση της απάτης από τον ΦΠΑ εμφανίζεται να θεωρείται από τους περισσότερους (59,23%) πως θα συμβάλει σημαντικά, ενώ και η προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα καύσιμα, στον καπνό και στο αλκοόλ εκτιμάται πως θα έχει αποτέλεσμα από περισσότερους από τους μισούς συμμετέχοντες (50,77%). Η ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία ακολουθεί (41,54%) ενώ την πρώτη πεντάδα των μεταρρυθμίσεων που ο επιχειρηματικός κόσμος θεωρεί πως θα έχουν αποτέλεσμα συμπληρώνουν ο έλεγχος στα εμβάσματα και στις οff shore εταιρείες (42,31%) και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ελεύθερων επαγγελματιών (36,15%). Επίσης, 30% δηλώνει πως αποτελεσματικός θα είναι και ο φόρος πολυτελείας.

Η χρήση αποθεματικών θεωρείται αποτελεσματικό μέτρο μόνο από εκείνους που συμφωνούν με αυτό (7,69%), ενώ μικρό ποσοστό (10,77%) δηλώνει πως θεωρεί αποτελεσματικό μέτρο τον φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων.