​Στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που ξεκίνησε ως έκτακτη, μονιμοποιήθηκε και εισπράττεται πλέον κάθε μήνα από τους μισθούς, προσβλέπει η κυβέρνηση με στόχο να αυξήσει τα έσοδα του κράτους.

Το πρώτο σενάριο που μελετά η κυβέρνηση, είναι η κατάργηση της έκπτωσης του 30%, που είχε νομοθετήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, αναδρομικά από 1-1-2015, για εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ, ενώ έχει διατυπωθεί και δυσμενέστερη πρόταση για εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ.

Η επιπλέον ετήσια εισφορά που θα προκύψει από αυτό το σενάριο είναι, για μισθωτό με 50.001 έως 100.000 ευρώ εισόδημα, 459 έως 900 ευρώ, ενώ για 100.001 ευρώ και πάνω, από 1.260 ευρώ και πάνω.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

-Μισθωτός με ετήσιες αποδοχές 52.000 ευρώ, θα πληρώσει επιπλέον 468 ευρώ ή 34 ευρώ το μήνα.

-Μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 62.000 ευρώ θα πληρώσει 558 ευρώ το χρόνο, ή 39ευρώ το μήνα,

-ενώ μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 102.000 ευρώ θα πληρώσει 1.224 ευρώ το χρόνο, ή 88 ευρώ το μήνα.

ΣΕΝΑΡΙΟ 2

Το δεύτερο σενάριο που είναι και δυσμενέστερο, προβλέπει όχι μόνο κατάργηση, αλλά και αύξηση του σημερινού συντελεστή κατά 40 - 50% για τα εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ.

Για μισθωτό με εισόδημα από 50.000 μέχρι 100.000 ευρώ, η εισφορά αυξάνεται από 2,1 σε 3,15%, ενώ από 100.001 ευρώ και άνω προτείνεται από 2,8 σε 4,2%.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

-Μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 52.000 ευρώ πληρώνει σήμερα εισφορά 1.092 ευρώ, ενώ με την αύξηση της εισφοράς θα πληρώνει 1.638 ευρώ.

-Μισθωτός με ετήσιοεισόδημα 102.000 ευρώ πληρώνει σήμερα εισφορά 2.856 ευρώ, ενώ με την αύξηση της εισφοράς θα πληρώνει 4.284 ευρώ!

BINTEO STAR