Σε δραματική συρρίκνωση των επικουρικών συντάξεων οδήγησαν οι πολλαπλές μειώσεις που επιβλήθηκαν κατά την περίοδο 2010-2014 από την εφαρμογή των νόμων του μνημονίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, οι δύο μεγαλύτερες κατηγορίες συνταξιούχων, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, που αντιστοιχούν στο 90% του συνόλου, έχουν τις χαμηλότερες επικουρικές συντάξεις.

Συγκεκριμένα, η μέση μικτή επικουρική σύνταξη για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ είναι 165,34 ευρώ και για τους συνταξιούχους του Δημοσίου (ΤΕΑΔΥ) 177,32 ευρώ μικτά.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι από το 1.044.098 συνταξιούχων του ΕΤΕΑ συντριπτικά οι περισσότεροι, δηλαδή 943.206 δικαιούχοι, λαμβάνουν επικουρικές συντάξεις μικρότερες των 197 ευρώ ��ικτών τον μήνα.

Η πρώτη μείωση στις επικουρικές συντάξεις έγινε με τον Ν.3986/2011, αφορούσε όλα τα Ταμεία και τις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ και κυμάνθηκε κλιμακωτά από 3% έως 10%. Η εξοικονόμηση υπολογίστηκε σε 102,1 εκ. ευρώ ετησίως.

Η επόμενη μείωση των επικουρικών έγινε με τον Ν.4024/2011 και η προβλεπόμενη εξοικονόμηση εκτιμήθηκε σε 384,9 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η τρίτη μείωση των επικουρικών συντάξεων έγινε με τον Ν.4046/2012 και είχε αναδρομική ισχύ από την αρχή του 2012. Η ετήσια εξοικονόμηση από τη μείωση αυτή υπολογίστηκε σε 325,9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Εργασίας, ο μέσος όρος μείωσης των επικουρικών συντάξεων ανήλθε στο 28,20%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι μειώσεις έφτασαν και στο 40%.