Στα 6 δισ. ευρώ υπολογίζει η Goldman Sachs τις εκροές των καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες τον Απρίλιο.

Όπως αναφέρει η επενδυτική τράπεζα, μετά τη μείωση που παρατηρήθηκε τον Μάρτιο (έφυγαν 2,5 δισ. ευρώ ενώ τον Φεβρουάριο είχαν φύγει 7,9 δισ. ευρώ), η αβεβαιότητα οδήγησε σε διπλασιασμό των εκροών.

Σύμφωνα με την Goldman Sachs, από τον Δεκέμβριο μέχρι και τον Μάρτιο είχαν φύγει 27 δισ. ευρώ, με το συνολικό ποσό (μαζί με τις εκροές του Απριλίου) να ανεβαίνει στα 33 δισ. ευρώ…