Δυο παρεμβάσεις για την αύξηση της εισπραξιμότητας του ΦΠΑ, πολιτικά ανώδυνες για την κυβέρνηση, περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο που αναμένεται να οριστικοποιήσει σήμερα η κυβέρνηση και να παρουσιάσει την Τετάρτη στους θεσμούς.
Σύμφωνα με ανώτερο παράγοντα του υπουργείου Οικονομικών, τα μέτρα αυτά είναι η φορο-λοταρία ως κίνητρο για τη συλλογή αποδείξεων και το νέο πληροφοριακό σύστημα διασταυρώσεων για τον εντοπισμό κυκλωμάτων υπεξαίρεσης ΦΠΑ.
Και οι δυο παρεμβάσεις, θα πρέπει να σημει��θεί ότι είχαν προετοιμαστεί από την προηγούμενη ηγεσία του ΥΠΟΙΚ και στοχεύουν -μαζί με άλλα μέτρα- στη σημαντική αύξηση των φορολογικών εσόδων για φέτος και τα επόμενα χρόνια.
Η φόρο-λοταρία
Το μέτρο προβλέπει την παροχή κινήτρου με τη μορφή της κλήρωσης χρηματικών ποσών και δώρων για όσ��υς συγκεντρώνουν αποδείξεις από τις συναλλαγές τους.
Οι φορολογούμενοι θα μεταβιβάζουν τα στοιχεία κάθε απόδειξης που λαμβάνουν στο Τaxis μέσω σύντομου γραπτού μηνύματος ή μέσω διαδικτύου και ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα κληρώνονται «τυχερές» αποδείξεις.
Από το μέτρο της φόρο-λοταρίας η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών προσδοκά να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα τουλάχιστον κατά 270 εκατομμύρια ευρώ. Το μέτρο αναμένεται να ξεκινήσει να εφαρμόζεται εντός του καλοκαιριού.
Το λογισμικό για την απάτη ΦΠΑ
Το λογισμικό με την κωδική ονομασία «SNA» είναι το βασικό συστατικό του συστήματος για την καταπ��λέμηση της απάτης του ΦΠΑ που θα υιοθετήσει και η ελληνική εφορία προκειμένου να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα.
Το σύστημα Υβριδικού Εντοπισμού Απάτης (Hybrid Fraud Detection) λειτουργεί ως εξής: Όλες οι συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων καταγράφονται και παρακολουθούνται ηλεκτρονικά. Το λογιστικό έχει την «ικανότητα» να εντοπίζει συναλλαγές οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα για δημιουργία κυκλώματος απάτης τύπου «καρουζέλ». Στη συνέχεια οι φορολογικές αρχές παρεμβαίνουν άμεσα και προλαμβάνουν την ολοκλήρωση της απάτης ή εφόσον έχει ολοκληρωθεί διώκουν τους παραβάτες.
Το σύστημα έχει ήδη εφαρμοστεί πιλοτικά στην Ελλάδα και έχει αποκαλύψει 18 εταιρείες που εμφάνισαν υψηλή επικινδυνότητα για συμμετοχή σε α��άτη για την υπεξαίρεση ΦΠΑ.
Η απάτη γίνεται μέσω του συστήματος «καρουζέλ», όπου μέσω διαδοχικών συναλλαγών για την αγορά μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος ο ΦΠΑ γίνεται αντικείμενο «κλοπής» από μια εταιρεία που μεσολαβεί στις συναλλαγές αλλά «εξαφανίζεται» χωρίς να αποδώσει το φόρο.
Από το σύστημα καταπολέμησης της απάτης στον ΦΠΑ το υπουργείο Οικονομικών προσδοκά ότι θα αυξήσει τα φορολογικά έσοδα κατά περίπου 400 εκατ. ευρώ ετησίως.