Την καθηγήτρια και πρώην Υπουργό Οικονομίας (επί κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου) Λούκα Κατσέλη, πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, εξέλεξε ομόφωνα ως πρόεδρό του το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η Λούκα Κατσέλη ορίστηκε, από το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και ως εκπρόσωπός της στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, η οποία εκπροσωπεί τις ευρωπαϊκές εμπορικές τράπεζες στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνείς οργανισμούς.