​Αργά το βράδυ της Παρασκευής άνοιξε η εφαρμογή για την ρύθμιση οφειλών σε έως και 100 δόσεις, στην ιστοσελίδα του TAXISnet .

Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα στους φορολογούμενος να δουν:

- το συνολικό υπόλοιπο ληξιπρόθεσμων δόσεων οφειλών εκτός ρύθμισης έως την 1η Μαρτίου 2015 (υποχρεωτική ένταξη),

- το συνολικό υπόλοιπο ληξιπρόθεσμων δόσεων οφειλών εκτός ρύθμισης μετά την 1η Μαρτίου 2015, που αφορούν σε υποχρεώσεις μέχρι 31/12/2014,

- το συνολικό υπόλοιπο μη ληξιπρόθεσμων δόσεων οφειλών εκτός ρύθμισης μετά την 1η Μαρτίου 2015, που αφορούν σε υποχρεώσεις μέχρι 31/12/2014,

- το συνολικό υπόλοιπο ληξιπρόθεσμων δόσεων έως την 1η Μαρτίου 2015 ή/ και δόσεων οφειλών μετά την 1η Μαρτίου 2015 που αφορούν σε υποχρεώσεις μέχρι 31/12/2014 και τελούν σε αναστολή πληρωμής,

- το συνολικό υπόλοιπο ληξιπρόθεσμων δόσεων έως την 1η Μαρτίου 2015 ή/ και δόσεων οφειλών μετά την 1η Μαρτίου 2015 που αφορούν σε υποχρεώσεις μέχρι 31/12/2014 σ�� ενεργή ρύθμιση,
και να ενταχθούν στο επιθυμητό πρόγραμμα ρύθμισης.

Με την υπαγωγή στην ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής της ρυθμιζόμενης οφειλής ποσοστού του συνόλου ή μέρους -ανάλογα με τον αριθμό δόσεων που θα επιλεγεί- των πρόσθετων φόρων ή τελών.

Για πρώτη φορά και προαιρετικά, ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει την προκαταβολή ποσού τουλάχιστον δεκαπλάσιου της ελάχιστης δόσης (100 ή 200 ευρώ) και να λάβει ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων.

Μετά την οριστικοποίηση της ρύθμισης, ο φορολογούμενος μπορεί να εκτυπώσει την αίτησή του, προκειμένου να πληρώσει την προκαταβολή ή την 1η δόση, εντός τριών ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση που για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η επίσκεψη σε Δ.Ο.Υ., οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται σε αυτές από τις 22 Απριλίου και μετά.