Από σήμερα θα μπορούν οι ��νδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για την πρόσληψη 110 μόνιμων υπαλλήλων στη ΔΕΗ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής έως την Τετάρτη 29 Απριλίου στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Στη συνέχεια θα πρέπει να εκτυπώσουν την υπογεγραμμένη αίτηση και να τη στείλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ταχυδρομικά στο ΑΣΕΠ με συστημένη επιστολή έως τη Δευτέρα 4 Μαΐου.

Η διεύθυνση είναι: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2015 Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510.

Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ: Προκήρυξη.pdf