​Αμετάβλητα αποφάσισε να διατηρήσει τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στα επίπεδα που είχαν διαμορφωθεί στι�� 10/9/2014, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.

Έτσι, το επιτόκιο για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος παρέμεινε στο 0,05%, το διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης στο 0,30% και το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων στο -0,20%.

Αυτή την ώρα ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μ. Ντράγκι δίνει συνέντευξη Τύπου για τις αποφάσεις της συνεδρίασης.