​Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από την δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας που διενήργησε σήμερα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, το επιτόκιο παρέμεινε σταθερό στο 2,7% και η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,30 φορές.