​Κατά 800 εκατ. ευρώ αύξησε η ΕΚΤ το όριο χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών από τον έκτακτο μηχανισμό στήριξης (ELA), φτάνοντας πια, σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή τα 74 δισ. ευρώ.

Μετά την απόφαση αυτή, η τρέχουσα χρήση που έχει γίνει στον ELA είναι στα 70 δισ. ευρώ και σύμφωνα με πληροφορίες το περιθώριο που διαμορφώνεται για τις ελληνικές τράπεζες, αντιστοιχεί σε 4 δισ. ευρώ.

Πάντως το όριο του ELA αναμένεται να επανεξεταστεί την επόμενη εβδομάδα. Την περασμένη εβδομάδα η ΕΚΤ αύξησε το όριο του ELA κατά 1,2 δισ. ευρώ.