Προβληματισμό προκαλεί στο ΥΠΟΙΚ η πτώση των εσόδων από τα τέλη κυκλοφορίας.

Τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών αποκαλύπτουν τη μεγάλη τρύπα που άνοιξε τα τελευταία χρόνια στα έσοδα του δημοσίου από τα τέλη κυκλοφορίας, τα οποία είναι μια από τις πιο σίγουρες πηγές των κρατικών εσόδων.

Το 2010, χρονιά στην οποία δεν είχαν φανεί στο σύνολό τους τα δόντια της κρίσης, το δημόσιο εισέπρα��ε 1,591 δισ. ευρώ, ενώ το 2014 το ποσό είχε κατέβει στα 1,119 δισ. ευρώ, δηλαδή 0,5 δισ. ευρώ λιγότερα.

Στο υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το capital.gr, γνωρίζουν ότι η πτωτική τάση αναμένεται να συνεχιστεί, εάν δεν γίνει νέα παρέμβαση στον τρόπο υπολογισμού των τελών, καθώς αφενός εξακολουθούν να αποσύρονται και να εξάγονται οχήματα μεγάλου κυβισμού που η χρήση τους είναι φορολογικά ασύμφορη αφετέρου τα νέα οχήματα έχουν κατά κανόνα χαμηλότερα ή και μηδενικά τέλη καθώς υπολογίζονται με βάση τους ρύπους που εκπέμπονται.

Έτσι, σε υπηρεσιακό επίπεδο έχουν εκπονηθεί σενάρια που προβλέπουν την αύξηση των τελών κυκλοφορίας για οχήματα που πρωτοκυκλοφόρησαν μετά τον Οκτώβριο του 2010 και πληρούν τις αντιρρυπαντικές προδιαγραφές Εuro 5.

Εντούτοις, τα σημερινά τέλη αναμένεται να διατηρηθούν για τα οχήματα που πληρούν την τελευταία αντιρρυπαντική οδηγία Εuro 6…