Δραστικές είναι οι αλλαγές στον υπολογισμό της προκαταβολής φόρου.

Μέχρι και τη χρήση του 2013, οι διατάξεις του παλαιού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όριζαν ότι εάν τα εισοδήματα από ελευθέριο επάγγελμα, επιχειρηματική δραστηριότητα ή μισθώματα ήταν μεγαλύτερα από τα εισοδήματα από μισθό ή σύνταξη, ο φορολογούμενος είχε υποχρέωση προκαταβολής 55% για το σύνολο του φόρου που του αναλογούσε.

Με τις νέες φορολογικές δηλώσεις, για τα εισοδήματα του 2014 η προκαταβολή φόρου δεν θα αγγίζει σε καμία περίπτωση πραγματικά εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις ή ενοίκια.

Ερμηνεύοντας το άρθρο 69 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, η ΓΓΔΕ θα ξεκαθαρίσει ότι ως προκαταβολή βεβαιώνεται ποσό ίσο με το 55% του φόρου που προκύπτει μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα του διανυόμενου φορολογικού έτους, αφαιρουμένων παρακρατηθέντων και προκαταβληθέντων φόρων.

Αν δηλαδή ο φορολογούμενος αποκτά φορολογητέο εισόδημα, πέραν της επιχειρηματικής δραστηριότητας από μισθωτή εργασία, συντάξεις ή κεφάλαιο, οι φόροι των εισοδημάτων αυτών δεν μετράνε για τον υπολογισμό της προκαταβολής.