Το Δ.Σ. της ΕΚΤ απέρριψε μια πρόταση από το εποπτικό της όργανο, να περιορίσει την έκθεση των ελληνικών τραπεζών στο βραχυπρόθεσμο χρέος της χώρας, αναφέρουν πηγές του Bloomberg που γνωρίζουν την υπόθεση.

Η ΕΚΤ έλαβε την απόφαση λόγω ανησυχιών ότι η κίνηση αυτή θα έβαζε σε κίνδυνο την χρηματοπιστωτική θέση της χώρας και θα κατέστρεφε τις πολιτικές συζητήσεις για το πακέτο διάσωσης που ξεκινάει την Πέμπτη.

Το ΔΣ του SSM (Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός) πρότεινε να επιβληθεί πλαφόν στην έκθεση των ελληνικών τραπεζών σε έντοκα γραμμάτια, καθώς θεώρησε ότι η φερεγγυότητά τους απειλείται από μια πιθανή χρεοκοπία του δημοσίου.

Οι εποπτικές αρχές αυτή τη στιγμή επανεξετάζουν μέτρα για την προστασία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.