Ανάσα ρευστότητας 900 εκ. ευρώ παίρνει το Δημόσιο.
Με κατεπείγουσα τροπολογία του, το υπουργείο Οικονομικών δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να πάρει από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 555 εκατ. ευρώ και να μπορεί να επενδύσει άλλα 345 εκατ ευρώ σε έντοκα μέσω repos.
Η τροπολογία αυτή είναι πραγματικά «φιλί της ζωής» σε μια στιγμή που τα ταμειακά αποθέματα είχαν στεγνώσει.