Στην έκδοση τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, ποσού 1 δισ. ευρώ, θα προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών την Τετάρτη.

Όπως αναφέρεται ��τη σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), «την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού ενός (1) δισεκατομμυρίου ευρώ, λήξεως 19 Ιουνίου 2015».