«Όλο και πιο δύσκολη» χαρακτηρίζει τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά τη ρευστότητα η Standard & Poor’s.

Ο διεθνής οίκος διατήρησε αμετάβλητο το βραχυπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Ελλάδας σε –Β και Β αντίστοιχα, κάνοντας λόγο για έλλειψη ξεκάθαρου σχεδίου.

«Πιστεύουμε ότι η έλλειψη ενός ξεκάθαρου βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδίου αναχρηματοδότησης και η σχετική πολιτική αβεβαιότητα βαρύνουν στις προοπτικές ανάκαμψης του ΑΕΠ και στη συγκέντρωση φορολογικών εσόδων» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της η S&P.