​Όσοι φορολογούμενοι, κάτοικοι Ελλάδας, διατηρούν κεφάλαια σε τράπεζες του εξωτερικού και εισπράττουν τόκους καταθέσεων, δεν χρειάζεται να πάνε στην εφορία τους για να υποβάλλουν την κλασσική δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα τόκων.

Θα περιλάβουν τους τόκους καταθέσεων στην ετήσια δήλωσή τους και στο βαθμό που δεν τους έχουν εισάγει στην Ελλάδα μέσω κάποιας τράπεζας, θα πληρώσουν το φόρο 15% επί των τόκων, με την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, το καλοκαίρι.

Οι τράπεζες του εξωτερικού έχουν ήδη στείλει στους πελάτες τους τις σχετικές βεβαιώσεις και οι φορολογούμενοι προσέρχονται μαζικά τις τελευταίες ημέρες στις εφορίες για να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις απόδοσης φόρου, μαζί με τις βεβαιώσεις της τράπεζας. Μέχρι πέρυσι έτσι όριζε η διαδικασία. Υποβολή της δήλωσης και των παραστατικών, προσδιορισμός του φόρου, πληρωμή στην τράπεζα. Η διαδικασία όμως φέτος άλλαξε και όπως σημειώνουν φορολογούμενοι σε πολλές εφορίες υπάρχει σύγχυση λόγω ελλιπούς ενημέρωσης.

Αρμόδιες πηγές της ΓΓΔΕ, διευκρινίζουν ότι με την εγκύκλιο 1042 την οποία υπέγραψε η ΓΓΔΕ Κ. Σαββαϊδου στα τέλη Ιανουαρίου, περιγράφεται η νέα διαδικασία.

Με λίγα λόγια, οι φορολογούμενοι-φυσικά πρόσωπα δεν αποδίδουν πλέον μόνοι τους το φόρο επί των παραπάνω εισοδημάτων, οφείλουν, όμως, να φυλάσσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, επίσημα μεταφρασμένα. Επίσης, με την εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι, «σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ήδη αποδώσει (αυτοαπόδοση ή του έχει γίνει παρακράτηση από μεσολαβούν πιστωτικό ίδρυμα) φόρο μερισμάτων που προέρχονται από την αλλοδαπή στην αρμόδια ΔΟΥ, ο φόρος αυτός θα δηλωθεί στην ετήσια φορολογική δήλωση φυσικών προσώπων (Ε1) και θα συμψηφιστεί με αυτόν που αναλογεί».

Οι επιχειρήσεις

Σε αντιδιαστολή με τα φυσικά πρόσωπα, για επιχειρήσεις οι οποίες εισπράττουν τόκους από καταθέσεις εξωτερικού η επιβολή συντελεστή φόρου 15% δεν συνεπάγεται εξάντληση της φορολογικής ��ποχρέωσης, καθώς θεωρούνται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Επομένως, ο φόρος που παρακρατήθηκε συμψηφίζεται με τον συνολικά οφειλόμενο φόρο με συντελεστή 26%.

ΦΩΤΟ EUROKINISSI