Την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 θα διενεργηθεί νέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων, διάρκειας 13 εβδομάδων, του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, ποσού ενός δισεκατομμυρίου Ευρώ, με λήξη στις 2 Ιουνίου 2015, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ.

Εκ των πραγμάτων πρόκειται για μία ακόμη προσπάθεια να αντλήσει το Δημόσιο ρευστότητα καθώς παρά τις διαρκείς συζητήσεις με τους «θεσμούς» το πρόβλημα του δημοσιονομικού κενού παραμένει όσο δεν υπάρχει συνολική λύση στις διαπραγματεύσεις και οι ανάγκες είναι εξαιρετικά πιεστικές το συγκεκριμένο διάστημα.