​Το πρώτο εμπόδιο κάλυψης των δανειακών υποχρεώσεων της Ελλάδας ξεπεράστηκε, αφού όπως έγινε γνωστό ο ΟΔΔΗΧ κατέβαλε τα 310 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στην πρώτη δόση του Μαρτίου.

Την άλλη Παρασκευή επίσης, θα πρέπει να αποπληρωθούν άλλα 336 εκατ. ευρώ προς το ΔΝΤ και 1,6 δισ. ευρώ για έντοκα γραμμάτια.