​Ο γενικός γραμματέας κοινωνικής ασφάλισης, κ. Ρωμανιάς μίλησε για περιορισμό στα μπόνους των εθελούσιων εξόδων σε τράπεζες και ΔΕΚΟ.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «θα περιοριστεί το μπόνους των εθελουσίων εξόδων» στις τράπεζες και «θα συμμετέχουν και οι τράπεζες στην κάλυψη των ζημιών από τις εθελούσιες συνταξιοδοτήσεις».

Ο κ. Ρωμανιάς διαβεβαίωσε ακόμη ότι δεν θα θιγούν θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Σε ό,τι αφορά τον ορισμό του εφάπαξ ανέφερε ότι ο μαθηματικός τύπος είναι «ανεφάρμοστος». Για το λόγο αυτό θα υπάρξουν αλλαγές με πρώτη την αφαίρεση από τον τύπο του δείκτη βιωσιμότητας. «Θα ανακαθοριστεί ο μαθηματικός τύπος με στόχο να προσεγγίζει ή να είναι ίσος με εκείνον που υπήρχε έως τον Αύγουστο του 2013», διευκρίνισε ο κ. Ρωμανιάς.