Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων για την άντληση ποσού ύψους 875 εκατ. ευρώ, εξήγγειλε για την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), την ίδια ώρα που βρίσκεται στο προσκήνιο το ζήτημα της έλλειψης ρευστότητας από το Δημόσιο στη χώρα μας.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους βασικούς διαπραγματευτές αγοράς, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας τους.