Περισσότερες από 2.500 ήταν οι αιτήσεις που δέχθηκε το ΑΣΕΠ για 216 θέσεις στην Ελληνική Στατιστική Αρχή και το ΕΚΑΒ.

Ειδικότερα, για την π��ήρωση με σειρά προτεραιότητας 30 θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην ΕΛΣΤΑΤ υποβλήθηκαν συνολικά 928 αιτήσεις ενώ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 186 θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου- ειδικότητας Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, στο ΕΚΑΒ υποβλήθηκαν συνολικά 1.686 αιτήσεις.